Klubberne i Slangerup

Praktiske oplysninger

Fra start til slut i klubben

Klublivet starter for de fleste d. 1. maj i 3. klasse. Børnene starter i Miniklub, der strækker sig over maj og juni måned. Den 1. juli overføres børnene automatisk til fritidsklubben. Fritidsklubben rummer børn fra 4. til og med 7. klasse, hvorefter de automatisk meldes ud. Når børnene starter i 7. klasse kan de samtidig begynde i ungdomsklubben. I 7. klasse er muligt at være indmeldt i fritids- og ungdomsklub samtidig. De udmeldes automatisk af ungdomsklubben når de fylder 18 år.

Klubberne fællesskab

Klubberne i Frederikssund kommune arbejder tæt sammen på flere områder. På Frederikssund.dk har vi samlet det er fælles for os. Her kan du blandt andet læse om:

Klubberne informerer

Klubbernes primære informations platform er Tabulex. Tabulex klub minder om det mange kender fra SFO. I klubberne bruger vi kun få af funktionerne, som fx nyheder og afkrydsning. I dokumentet Tabulex i klubberne, beskriver vi, vores brug af tabulex og hvordan man som forælder kommer i gang.

Brugerbetaling

Klub Toppen har brugerbetaling på nogle aktiviteter, ture og eftermiddagsmad. Vi vil helst undgå kontanter og sigter mod at blive kontant fri. Vi har forskellige ordninger:

  • Cafe-kort til betaling for eftermiddagsmad og sundt snacks i cafeen.
  • Hobby-kort til betaling for materialer i kreativt værksted.
  • Ture betales ved tilmelding.

Fælles for dem er, at man indsætter penge på MobilePay. Herunder finder Du MobilePay numre til Fritidsklubben og Ungdomsklubben.

Klub Toppen Fritidsklub 

604561 

Klub Toppen Ungdomsklub

422547

http://www.findsmiley.dk/1118466